Vstup do morskej soľnej jaskyne
 deti do 6 rokov v doprovode rodiča* ZDARMA
 jednorazový vstup
 
4,99 €
 
 jednorazový vstup zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci)
3,99 €
 
 Permanentka - 5 vstupov 22,00 €
 
 Permanentka - 5 vstupov zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci) 17,00 €
 
 Permanentka - 10 vstupov 39,00 €
 
 Permanentka - 10 vstupov zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci) 30,00 €
 
 Obsadenie celej jaskyne (8 miest) 32,00 €
 
 Obsadenie celej jaskyne zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci) 28,00 €

 Cenník platný od 01.01.2014

*K jednej dospelej osobe max. 1 dieťa do 6 rokov zdarma.
Každé ďalšie dieťa spoplatnené ako žiak.
Pred vstupom do haloterapeutickej miestnosti nie je vhodné použiť aromatické
kozmetické prípravky (krém, parfém a pod.).
Zákaz fajčenia min. 3 hodiny pred vstupom do soľnej jaskyne.


Akceptujeme kartu