Vstup do morskej soľnej jaskyne
 jednorazový vstup
 
5,99 €
 
 jednorazový vstup zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci)
4,99 €
 
 Permanentka - 5 vstupov 28,00 €
 
 Permanentka - 5 vstupov zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci) 23,00 €
 
 Permanentka - 10 vstupov 52,00 €
 
 Permanentka - 10 vstupov zľava (dôchodcovia, ZŤP, žiaci) 42,00 €
 
 Obsadenie celej jaskyne (8 miest) 44,00 €
 
 deti do 6 rokov 1,99 €
 Rodinná zľava - dieťa do 6 r - 2. a ďalšie + dieťa do 1 roku 1 €

 Cenník platný od 24.09.2018

Pred vstupom do haloterapeutickej miestnosti nie je vhodné použiť aromatické
kozmetické prípravky (krém, parfém a pod.).
Zákaz fajčenia min. 3 hodiny pred vstupom do soľnej jaskyne.


Akceptujeme kartu