Mnohé odborné pracoviská a kúpele nielen na Slovensku, ale aj vo svete, ako v Nemecku, Izraeli, Rusku, USA a v Kanade rozšírili svoje bohaté liečebné prostriedky o unikátne zariadenia - mikroklimatické jódové a soľné jaskyne.
V zásade sa rozlišujú dva typy jaskýň - vybudovaných zo soli morskej (na Slovensku len 12 zariadení) a soli kamennej (vyše 70 zariadení).
Morská soľ je získavaná z lokalít Mŕtveho, Červeného, Čierneho a Baltického mora. Najkvalitnejšie a zároveň najnákladnejšie je prevedenie jaskyne zo soli z Mŕtveho mora (Jordánsko, Izrael) z dôvodu najvyššej koncentrácie minerálov a stopových prvkov na svete medzi moriami. Ide tu o suchú inhaláciu NaCl, obohateného o minerály - až 55%! .
Morské soľné jaskyne - poskytujú podpornú liečbu suchým soľným aerosolom , čo sú mikročastice minerálov a stopových prvkov rozptýlené vo vzduchu. Táto liečba sa nazýva HALOTERAPIA a je známa od roku 1843, kedy ju začal s úspechom používať poľský lekár F. Bochkovský. Haloterapia je na základe mnohých výskumov uznaná ako vysoko účinná liečebná metóda bez použitia liekov. Klinické testy svetových vedcov (Dr. Chervinskaya, Dr. Zilber, 1995) uvádzajú až 95% úspešnosť tejto terapie. Na jej pozitívne účinky, osobitne u detí, poukázali aj odborníci na svetovom pediatrickom kongrese v Jeruzaleme v roku 1997 (Dr. Maev, Csc., Dr. Ioffina, Csc.).
Klinické testy prevedené v Rusku na vzorke 124 pacientov s rôznou intenzitou respiračných ochorení, vo veku od 16 do 62 rokov, dokázali pozitívny vplyv HALOTERAPIE na ľudský organizmus. Haloterapeutické kúra pozostávala z 10 - 20 denných procedúr v trvaní 1 hodiny. Výsledky potvrdili zlepšenie stavu väčšiny pacientov. Ochorenia všetkých 124 pacientov boli v pokročilom štádiu. Pred liečbou 95% pacientov trpelo kašľom, 47% pacientov malo ťažké záchvaty kašľa sprevádzaného vykašliavaním hustého hlienu, 81% pacientov trpelo astmatickými záchvatmi a tretina z nich užívala kombinovanú liečbu na zmiernenie ochorenia. Vyšetrenia potvrdili namáhavé a oslabené dýchanie, sprevádzané chrapčaním u 58% pacientov, 60% pacientov bolo liečených kombinovanou medikamentóznou liečbou, ktorej výsledky však neboli uspokojivé. Títo pacienti nedostali počas testu žiadne antibakteriálne farmaká, boli denne sledovaní a podrobili sa funkčným a laboratórnym testom pred aj po skončení haloterapie.
Po 2 - 3 procedúrach haloterapie sa u 70 - 80% pacientov prejavilo viditeľné zlepšenie tvaru. Hojné vykašliavanie hlienu bolo menej úsporné, znížila sa frekvencia záchvatov kašľa alebo iných respiračných ťažkostí.
Niektorí pacienti s ťažkou a miernou formou astmy (asi 27%) mali ťažkosti s vykašliavaním hustého hlienu a zhoršením kašľa počas 3 - 4 dní po asi 3 - 4 procedúrach. Tieto prejavy však boli spôsobené dočasným nepriaznivým stavom, ktorý zapríčinil zvýšenú tvorbu hlienu a vypudzovanie starých chuchvalcov hlienu z dýchacích ciest. Žiadny z pacientov sa počas kúry nesťažoval na zhoršenie stavu.
Po ukončení kúry sa všetci pacienti cítili lepšie, lepšie spali, nepociťovali únavu, či slabosť a ich nervový systém bol stabilizovaný. Analýza klinických príznakov preukázala významný pokles astmatických záchvatov a respiračných ťažkostí. Problémy s kašľom sa objavovali zriedkavejšie, kašeľ nebol taký úporný, množstvo vykašľaného hlienu sa zredukovalo a hlien bol redší.

Finálne výsledky kúry haloterapie potvrdili zlepšenie klinického stavu drvivej väčšiny pacientov. Množstvo astmatických záchvatov a respiračných problémov sa významne znížilo alebo úplne vymizlo. To umožnilo u časti pacientov obmedziť alebo úplne vypustiť dávky liečiv. Vyšetrenia potvrdili lepší stav ich dýchacieho aparátu. Tieto zmeny potvrdili aj vyšetrenia fonendoskopom.
Výsledky klinických štúdií teda potvrdzujú pozitívny vplyv haloterapie na respiračné ochorenia. Cytobakteriologické výskumy potvrdili, že haloterapia zlepšuje celkové prečistenie dýchacieho systému a znižuje počet jeho zápalov. Eliminuje pôsobenie patologických mikroorganizmov a zápalových procesov. (Spracované podľa: Saint - Petersburg Pavlov National Univerzity, Rusia).