Lek.med Pavel Kwiatkowski

Vážení prítomní, v soli, ktorá sa nachádza v Soľnej jaskyni je bohaté žriedlo prvkov, ktoré sú nevyhnutné k zdravému fungovaniu organizmu človeka. Bioprvky, ktoré sa nachádzajú v štruktúre soli tvoria komplexy, ktoré organizmus človeka veľmi ľahko prijíma. Je samozrejmé, že ich nízka hladina vyvoláva zlý vplyv na zdravie človeka. Štruktúra mikroelementov soli je podobná s obsahom tekutín v ľudskom organizme. Táto morská soľ obsahuje hlavne : jód, meď, magnézium, železo, vápnik, draslík a iné minerály. Pomienky tepla a vlhkosti, ktoré sa nachádzajú v jaskyniach soľno-jodových sú optimálne pre podporné liečenia a prevencie pri chorobách:

  • pľúc a priedušiek
  • srdcovo-cievnych
  • dermatologických
  • neuróza a jej rôzne stavy

Vysoký stupeň ionizácie nachádzajúci sa v ovzduší má pozitívny vplyv na pravidelný prechod energie do všetkých orgánov organizmu človeka.

Lek.med Pavel Kwiatkowski, špecialista otolaringológ
ZAKOPANE